Privacy- en cookieverklaring

Via mijn website verzamel ik gegevens van u. En wanneer u informatie aanvraagt over een van mijn diensten of besluit om klant van StiP te worden, dan heb ik ook gegevens van u nodig. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens ik verzamel, met welk doel ik dat doe, wie deze informatie nog meer ziet en hoe lang uw gegevens worden bewaard. Indien u vragen heeft over deze verklaring, neem dan gerust contact met mij op via info@stiptrainingen.nl of 0650579573.

Algemeen

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Ik gebruik uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor u ze aan mij heeft gegeven en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Ik zal persoonlijke gegevens dan ook nooit aan derden verkopen en/of verstrekken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle digitale of persoonlijk gedeelde informatie. Met digitaal doel ik bijvoorbeeld op contact per email of het invullen van een contactformulier op een website. Van persoonlijk gedeelde informatie kan bijvoorbeeld sprake zijn tijdens een (telefoon-) gesprek. Door gebruik te maken van een van de websites van StiP trainingen gaat u akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid.

StiP trainingen, Mei 2018

Sandra Kamp

Hondsrug 21

8245 DE Lelystad

www.stiptrainingen.nl

www.ikbeneenbaas.com

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer u een contactformulier invult, informatie aanvraagt voor één van mijn diensten, een download aanvraagt, zich aanmeldt voor een online training of op andere wijze een aankoop bij StiP verricht, zal u gevraagd worden enkele gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Website
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Leeftijd (bv. van uw kind, in het geval van de online training Ik ben een Baas)
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats

Ik verzamel geen persoonlijke informatie van u als u een van mijn websites bezoekt. Tenzij u deze vrijwillig met mij deelt. U kunt mijn website dus anoniem bezoeken.

Cookies

Mijn websites maken gebruik van cookies. Ik heb namelijk Google Analytics op mijn websites geïnstalleerd. Hierdoor kan ik zien wanneer en hoe vaak de websites bezocht worden en welke pagina’s bezoekers bekijken. Ik heb ervoor gezorgd dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd. Dat betekent dat zowel ik als Google niet kunnen zien wie u bent. Ik heb Google ook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie met anderen te delen. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die ik met Google heb afgesloten.

Daarnaast vindt u op mijn websites social media deelknoppen. Hierdoor kunt u StiP ook makkelijk op social media vinden en kunt u bijvoorbeeld blogs via deze media delen. Om deze knoppen te laten werken, worden cookies geplaatst. Lees in de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+ / Youtube en Pinterest welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met uw privacy omgaan.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

Contactformulier

De gegevens die u via een contactformulier invult, gebruik ik om contact met u op te nemen. De aanvragen van de contactformulieren worden niet automatisch opgeslagen in een database aan de achterkant van de websites. Ook de gegevens van uw online aanmelding via een van mijn websites worden niet automatisch opgeslagen in een database aan de achterkant van de websites. De persoonsgegevens die u invult, heb ik nodig voor het maken van een factuur. Ook heb ik deze gegevens nodig om u te kunnen benaderen voor zaken die met die specifieke training te maken hebben. Het kantoor dat mijn administratie verwerkt, ziet de factuur en dus uw persoonsgegevens. Daarom heb ik ook met dit kantoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

E-mail

Zodra u mij een e-mail stuurt, deelt u persoonsgegevens met mij. Deze gegevens gebruik ik voor het doel waarvoor u deze gegevens aan mij verstrekt hebt. De aanbieder van de e-mailsoftware heeft zijn privacy beleid afgestemd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG.

Telefoon- of intakegesprek

Zowel wanneer u telefonisch contact met mij opneemt als tijdens een kennismakings- of intakegesprek, zal ik waar nodig notities maken van ons gesprek zodat ik weet wat er besproken of afgesproken is. Zodat ik waar nodig vervolgactie kan uitzetten. De aanbieder van de e-mailsoftware heeft zijn privacy beleid afgestemd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG.

Inschrijving/aanmelding/besluit tot contract

Indien u besluit om klant van mij te worden, dan heb ik persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens heb ik nodig om een factuur te kunnen maken. Ook heb ik deze gegevens nodig om u te kunnen benaderen voor zaken die met die specifieke dienst te maken hebben. De aanbieder van de e-mailsoftware heeft zijn privacy beleid afgestemd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG.

Tijdens onze samenwerking

Tijdens onze samenwerking verzamel ik informatie van u die te maken heeft met de dienst die u van mij afneemt. Dit kunnen bijvoorbeeld notities zijn over de voortgang van het trainings- of coachtraject. Of door u gedeelde informatie. Door mij wordt te allen tijde een vertrouwelijke behandeling van alle gegevens gegarandeerd. Ik noteer alleen die informatie die relevant is voor onze specifieke samenwerking. Zodat ik weet wat er besproken of afgesproken is, waar ik nodig vervolgactie kan uitzetten en u optimaal van dienst kan zijn. De aanbieder van de e-mailsoftware heeft zijn privacy beleid afgestemd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG.

Klantervaringen

Na afloop van mijn diensten vraag ik klanten regelmatig een klantervaring (korte recensie) te schrijven. Dat gaat via email. Ik gebruik deze informatie waarvoor ze bedoeld zijn: het evalueren van mijn diensten. Mogelijk zal ik klanten vragen of ik de ervaring mag plaatsen op een van mijn websites. Indien een klant hiermee akkoord gaat, zal ik uitdrukkelijk vragen of de recensie anoniem of met (voor-) naam, functie, of leeftijd geplaatst mag worden. Uiteraard zal ik, indien u akkoord gaat met het plaatsen van de klantervaring, alleen die gegevens van vermelden, waar u mij toestemming voor heeft gegeven. Ik zal de gegevens die u mailt nooit met anderen delen.

Wanneer u een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, een download hebt aangevraagd of u heeft aangemeld voor een online training en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kunt u dit te allen tijde aangeven door contact met mij op te nemen.

Uw gegevens worden dan meteen uit mijn bestand verwijderd en zullen niet worden bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Links

Op mijn website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken, gaat u naar een website buiten mijn websites om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht om mijn administratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit is ook de termijn waarop ik de in deze verklaring beschreven persoonsgegevens bewaar. Zodoende kan ik gegevens terugvinden bij een vervolgvraag van klanten en mijn dienstverlening optimaal op u en uw vraag afstemmen. Na zeven jaar bewaar ik deze gegevens alleen nog geanonimiseerd. Dit geeft mij inzicht in de vragen die (potentiële) klanten hebben en het helpt mij om diensten te blijven ontwikkelen die hierop zijn afgestemd.

Inzage, rectificatie en wissen van uw gegevens

U heeft uiteraard recht op inzage van uw gegevens die ik van u bewaar. Ook kan ik op uw verzoek gegevens rectificeren of wissen. Gegevens die ik wettelijk verplicht ben te bewaren, kan ik echter niet wissen. Verzoeken tot inzage, rectificatie of wissen van gegevens ontvang ik graag schriftelijk via info@stiptrainingen.nl

Wanneer u mij verzoekt uw gegevens te verwijderen, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Bezwaar en intrekken toestemming

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Ook kunt u bezwaar maken tegen het feit dat ik persoonsgegevens van u verwerk. Dat kunt u doen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kunt u ook een klacht indienen als u vindt dat ik niet zorgvuldig met uw gegevens omga.

Overdracht gegevens

U heeft recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen door een e-mail te sturen aan info@stiptrainingen.nl

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze verklaring, neem dan gerust contact met mij op via info@stiptrainingen.nl of 0650579573.